ANG IMPORMASYON NG BOTANTE

Rehistradong botante sa San Diego ay maaaring ngayon, sa isang pahina, tingnan ang katayuan ng kanilang registration at koreo at tingnan ang isang kopya ng kanilang mga opisyal na voter pamplet ng balota na impormasyon.

Ipasok ang iyong Impormasyon

    Number House

    Petsa ng Kapanganakan

    Zip Code


    Kung ikaw bumoto ng isang balota mail na maaari mong subaybayan at kumpirmahin kapag ang iyong koreo ay ipapadala at pagkatapos ay natanggap sa pamamagitan ng Registrar ng Office Botante. (Para sa mga paparating na halalan) Kung bumoto ka ng isang pansamantalang balota ay maaari mong suriin upang makita kung ang iyong balota ay tinanggap o tinanggihan. (Mangyaring payagan ng 2 hanggang 3 linggo pagkatapos ng araw ng halalan bago checking ang katayuan ng iyong pansamantalang balota.) Mangyaring ibigay ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng pagpuno ng form sa itaas at i-click ang pindutan ng Isumite. Maging sigurado na basahin at sundin ang mga tagubilin kapag nagpapasok ng iyong lookup impormasyon.